Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng

Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng | Đầm Lệch Vai Xinh

  • Thông số sản phẩm
Chất liệuLụa Hồng Kông
Kích cỡM, L, XL
Màu sắcĐen, Đỏ,Trắng
Xuất xứViệt Nam
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng
Đầm Body Lệch Vai Tà Xéo Kết Kim Sa Dự Tiệc Sang Trọng