Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng

Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng | Đầm Dự Tiệc Xinh

  • Thông số sản phẩm
Chất liệuLụa Hồng Kông
Kích cỡM, L, XL, XXL
Màu sắcXanh Lam, Xanh Cốm
Xuất xứViệt Nam
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng
Đầm Dự Tiệc Tay Choàng Kết Bông Duyên Dáng